اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

کمبود بودجه موجب شده از 25هزا نفرجذب پرستارتنها کمتراز 8هزارنفراستخدام شوند

کمبود بودجه موجب شده از 25هزا نفرجذب پرستارتنها کمتراز 8هزارنفراستخدام شوند

مثبت سلامت 15:45

آرشیو برنامه