اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

محیط زیست سالم چیست؟

محیط زیست سالم چیست؟

«مثبت سلامت» با دعوت از یک کارشناس به بررسی چالش های محیط زیست کشورمان پرداخت. مثبت سلامت (10:46) _ 24 تیر 99

معرفی برنامه

دکتر عهدیه چینه کش متخصص عوامل اجتماعی برسلامت با ارائه تعریفی از محیط زیست سالم به عوامل متعدد آلودگی اشاره کرد. وی از شهروندان خواست در شرایط کنونی به منظور مدیریت پسماندها از رها کردن ماسک و دستکش های خود در سطح شهر خودداری کنند.

آرشیو برنامه