اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و اثرات آن در حوزه سلامت جامعه در گفت و گوی تلفنی با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی شد. مثبت سلامت (09:45) _ 27 تیر 99

معرفی برنامه

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و اثرات آن در حوزه سلامت جامعه در گفت و گوی تلفنی با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی شد. مثبت سلامت (09:45) _ 27 تیر 99

دکتر بابک عشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بحران کرونا در جوامع امروزی از اثرات عوامل اجتماعی بر سلامت افراد گفت.

آرشیو برنامه

همه

آرشیو صوت