اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

قطع زنجیره کرونا با نذر ماسک

قطع زنجیره کرونا با نذر ماسک

پویش هدیه ماسک با اهدای 120 هزار ماسک برای سیستان وبلوچستان آغاز شد. مثبت سلامت (15:43) _ 27 تیر 99

معرفی برنامه

پویش هدیه ماسک با اهدای 120 هزار ماسک برای سیستان وبلوچستان آغاز شد. مثبت سلامت (15:43) _ 27 تیر 99

دکتر غنیان معاون هماهنگی امور استان های مجمع خیرین سلامت کشور از اهدای ماسک به منظور قطع زنجیره بیماری کرونا خبر داد.

آرشیو برنامه

همه

آرشیو صوت