اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

نقش مشارکت مالی هزینه های سلامت برای تحقق عدالت در سلامت

نقش مشارکت مالی هزینه های سلامت برای تحقق عدالت در سلامت

مشارکت مالی براساس توان مالی باشد نه خدمات دریافتی. مثبت سلامت(12:51) _ 9 مرداد 99

آرشیو برنامه