اپلیکیشن شبکه سلامت
دریافت نسخه اندروید

در طی 4سال گذشته 470هزار تولد در کشور کاهش یافت

در طی 4سال گذشته 470هزار تولد در کشور کاهش یافت

مثبت سلامت (09:45) _ 27 تیر 1400

معرفی برنامه

در طی 4سال گذشته 470هزار تولد در کشور کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی شبکه سلامت صالح قاسمی کارشناس جمعیت در برنامه مثبت سلامت گفت :

در دهه شصت میانگین  تعداداعضای خانواده درایران 6 نفر بود که این تعداد به سه نفر در حال حاضر رسیده است.

خانواده ایرانی از سه دهه قبل تا کنون درحال کوچکتر شدن است 

تعداد تولددر ایران ازدو میلیون و300هزار در دهه شصت به یک میلیون و100هزار نفر درحال حاضر رسیده است .

 

آرشیو برنامه